dnes je 4.10.2023

Input:

Rizika plynových zařízení

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4.5
Rizika plynových zařízení

Igor Lüftner – Martin Šturma

Musí být zpracována komplexní rizika PZ, která budou přímo zaměřena na používání, údržbu, obsluhu a servis PZ. Nejsou-li stanovena, je tím porušeno několik bezpečnostních předpisů v čele se zákoníkem práce, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, a § 3 nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Podle § 3 nařízení vlády č. 406/2004 Sb. zaměstnavatel posuzuje rizika výbuchu zejména se zřetelem na:

 • pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání,

 • pravděpodobnost výskytu zdrojů iniciace, včetně možných výbojů statické elektřiny a na pravděpodobnost, zda jsou aktivní a účinné,

 • používaná zařízení včetně instalace, látky, technologické procesy, pracovní postupy a jejich možné vzájemné působení,

 • rozsah předpokládaných účinků výbuchu.

Riziko výbuchu zaměstnavatel posuzuje komplexně se zřetelem na všechny okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. Při posuzování rizika výbuchu posuzuje zaměstnavatel i prostory, do nichž může výbušná atmosféra proniknout otvory nebo jinými cestami.

U plynových zařízení je největším rizikem únik plynu. Možným zdrojem úniku plynu jsou např.:

 • Závitové spoje

 • Odfukové potrubí regulátorů tlaku plynu

 • Koroze potrubí a svarů

 • Nedostatečné prolisování tlakových/svěrných spojů

 • Poškozené těsnění na přírubových spojích, spojích s převlečnou maticí

 • Vadné armatury (uzávěry, fitinky)

 • Vadné nebo nefunkční pojistky plamene

Nahrávám...
Nahrávám...