dnes je 25.6.2024

Input:

Systémy ochrany před bleskem

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.8.2
Systémy ochrany před bleskem

Martin Šturma – Igor Lüftner

Účinnost jakéhokoliv LPS závisí na jeho instalaci, údržbě a použitých zkušebních metodách. Kontroly a pravidelné revize dle NV č. 190/2022 Sb. a ČSN EN 62305 ed. 2 jsou základními podmínkami pro spolehlivou údržbu LPS. Provozovatel nemovitosti musí být informován o všech zjištěných závadách a ty musí být bezodkladně odstraněny.

Lhůty revizí LPS dle NV č. 190/2022 Sb., Příloha č. 4:

Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny: Revizní lhůty v rocích
LPS chránící kritické systémy 2
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení 4*

*Hromosvodové soustavy v prostředí bez nebezpečí výbuchu uvedené do provozu před prosincem 2006 dle normy ČSN 34 1390 se revidují ve lhůtě 5 let.

Kontroly LPS dle NV č. 190/2022 Sb.

Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen.

LPS u objektů s rizikem způsobovaným výbušnými materiály musí být vizuálně kontrolován nejméně jednou za 6 měsíců a úplná revize musí být provedena jednou ročně.

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy a obchodní budovy. Mezi kritické systémy patří vyhrazená elektrická zařízení I. třídy a objekty, kde následkem

Nahrávám...
Nahrávám...