dnes je 13.7.2024

Input:

Další typy podhledů

2.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.8 Další typy podhledů

Konstrukční a materiálové řešení podhledů se prolínají, a proto i jejich zatřídění do jednotlivých kapitol je otázkou konsenzu. V této kapitole proto uvádíme řešení, která jistým způsobem z konvence vybočují nebo vymezené třídění některým způsobem přesahují.

  • Temperovací podhledy

Tradičně se v této oblasti jednalo převážně o zavěšování zařízení (infrazářičů, konvektorů apod.) přenášejících požadovanou energii – většinou tepelnou. Vzhledem k fyzikálním zákonům je však stropní podhled ideálním místem pro instalaci zařízení ochlazující obytnou místnost v letním období. Podhledy řešící tyto otázky představují alternativu ke klimatizačním systémům, které využívají přivádění upraveného vzduchu. V principu se jedná o aplikaci aktivních (chladicích, vyhřívacích nebo kombinovaných) podhledových ploch, představovaných deskami (nebo částmi podhledu) s vestavěnými temperovacími elementy do konstrukce podhledu (například sádrokartonového). Technický návrh vlastního řešení je vždy individuální a vychází jak z dispozičního řešení objektu, tak ze způsobu využití jednotlivých prostor, rozdělení zdrojů tepla, orientace vůči světovým stranám atd. Chladící výkon se pohybuje orientačně od 58 do 84 W/m2, topný výkon od 56 do 74 W/m2.

Pro inspiraci uvádíme jednu z možností, kdy povrch stropu není tímto zařízením pohledově narušen.

Princip řešení spočívá v připevnění chladícího roštu na upravený a srovnaný podhled nosné konstrukce nebo pomocné konstrukce stropu (např. SDK, tepelně izolované) a jejího pohledového krytí vhodnou, tepelně vodivou omítkovou hmotou. Chladící zařízení představuje síť rozvodných umělohmotných trubiček mezi rozvodnými trubicemi u stěn místnosti, které jsou napojené na chladící systém objektu umístěný v technické místnosti. Na vlastnosti omítkové hmoty jsou kladeny značné nároky. Musí vytvořit rovinný povrch, a přitom musí skrýt celé nehomogenní zařízení – trubičky (temperovací meandry), podpůrné umělohmotné držáky a rozvody). Musí mít dobrou tepelnou vodivost, vhodné difuzní vlastnosti a způsobilost reagovat na

Nahrávám...
Nahrávám...