dnes je 19.7.2024

Input:

Náklady ve správním řízení

17.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady správního řízení a povinnost jejich úhrady jsou upraveny v ust. § 79 správního řádu. Základní zásadou, na které je současná úprava úhrady nákladů správního řízení postavena, je, že každý subjekt správního řízení (účastníci i správní orgán) si nese své náklady sám. V některých případech však zákon upravuje výjimky, protože umožňuje správnímu orgánu některým osobám úhradu nákladů řízení uložit, a některým naopak přiznat. Zvláštní úpravu nákladů řízení představuje úprava nákladů exekučního řízení.

Jestliže správní orgán rozhoduje o uložení nebo přiznání nákladů řízení, musí tak učinit formou rozhodnutí, a to buď výrokem, který je součástí jiného rozhodnutí, nebo rozhodnutím samostatným. Rozhodnutí o nákladech řízení může být vydáno ještě před vydáním rozhodnutí ve věci.

Právo na úhradu nákladů mají jiné osoby, než účastníci řízení, protože ty za subjekty řízení považovat nelze. Těmto osobám hradí správní orgán hotové výdaje a ušlý výdělek. Výše těchto nákladů se stanoví podle prováděcí vyhlášky č. 520/2005 Sb. Kromě toho hradí správní orgán také náklady vzniklé v souvislosti s opatřováním podkladů pro rozhodnutí, zejm. důkazů. Nárok na úhradu těchto výdajů či ušlého výdělku musí tyto osoby,

Nahrávám...
Nahrávám...