dnes je 25.6.2024

Input:

Liniové stavby technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

29.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.33 Liniové stavby technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Mgr. Martina Pavelková

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. vymezuje v § 103 stavby, které pro svou realizaci nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. V tomto výčtu je obsaženo i několik druhů staveb veřejné technické infrastruktury.

Konkrétně se jedná o:

  • nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov;

  • distribuční soustavu v elektroenergetice s výjimkou budov;

  • distribuční soustavu v plynárenství s výjimkou budov a těžební plynovody a

  • rozvodné tepelné zařízení s výjimkou budov.

Sítě elektronických komunikací jsou přesněji definovány v § 2 zákona o elektronických komunikacích, s tím, že podle § 7 odst. 2 tohoto zákona se zajišťování veřejné komunikační sítě uskutečňuje ve veřejném zájmu, tzn., že potřebná práva k pozemkům lze vyvlastnit. Standardně musí v případě realizace těchto staveb kromě získání územního rozhodnutí dle stavebního zákona provozovatel veřejné komunikační sítě splnit také

Nahrávám...
Nahrávám...