dnes je 13.7.2024

Input:

Stavby letecké

20.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.6 Stavby letecké

JUDr. Alena Kliková

Stavby letecké

Jako jedny ze speciálních staveb, o jejichž povolení rozhoduje speciální stavební úřad, jsou uvedeny stavby letecké. Zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje v ustanovení § 36 letecké stavby. O leteckou stavbu se jedná v případě stavby letiště a stavby v prostoru letiště, dále se o leteckou stavbu jedná u stavby sloužící k zajištění letového provozu i mimo prostor letiště.

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad rozhoduje o vydání stavebního povolení na stavby letišť a staveb a zařízení s nimi souvisejících. Jako speciální stavební úřad vykonává veškeré činnosti stavebního úřadu. Při povolování staveb letišť musí Úřad pro civilní letectví zohledňovat mimo základních technických požadavků na stavby letišť a obecných technických požadavků na výstavbu také náležitosti stanovené mezinárodními předpisy. Dle těchto předpisů musí být již do samotného návrhu výstavby či změn stávajícího vybavení letiště zapracovány nezbytné architektonické a stavebně technické požadavky pro zavedení optimálních opatření na ochranu mezinárodního civilního letectví.

Úřad pro civilní letectví vydává dále kolaudační souhlas podle stavebního zákona na základě posouzení provozní způsobilosti letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.

Letiště – definice a kategorizace

Právní úprava upravující kategorizaci a definice letišť je obsažena, jak již bylo výše naznačeno, v zákoně o civilním letectví č. 49/1997 Sb., § 2 odst.

Nahrávám...
Nahrávám...