dnes je 24.2.2024

Input:

Cíle zavedení funkce autorizovaného inspektora jako nového právního institutu ve stavebním řízení

25.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadní koncepční novinkou zákona je na úseku stavebního řádu zavedení institutu autorizovaného inspektora a možnost využití jeho služeb ve zkráceném stavebním řízení (§ 117 zákona).

 

Stavební řád jakožto součást zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - dále jen „zákon" - působí v jeho celkové struktuře značně neokázale. Jeho členění je celkem jednoduché a přehledné - možná proto, že je tento řád v základní koncepci do značné míry stabilizován na území tohoto státu již jeden a půl století. Přesto do něj zákon vnesl některé nové prvky - negativní spočívají především v komplikovaném pojetí staveb bez ohlášení a staveb ohlašovaných, jakož i některých dalších zjednodušujících procesů. Na druhou stranu nelze upřít, že nový zákon nastoupil cestu jednak důsledné kontroly provádění stavby a s tím spojených procesních podmínek, jednak důsledného oddělení územního a stavebního řízení a pojetí povolování staveb především jakožto procesu technické povahy, soustřeďující pozornost především k posouzení souladu dokumentace s vydanými rozhodnutími (především s rozhodnutím územním; do budoucna předpokládejme postupné zrušení speciálních stavebních řízení!) a její úplnosti a realizovatelnosti stavbou za podmínek uvedených v § 158 až § 160 zákona.

 

Zásadní koncepční novinkou zákona je na úseku stavebního řádu zavedení institutu autorizovaného inspektora a možnost využití jeho služeb ve zkráceném stavebním řízení (§ 117 zákona). Činnost autorizovaného inspektora je prvotním pokusem o určitou privatizaci procesu rozhodování o stavbách, resp. o přenesení některých odborných výkonů spojených s řízeních o přípustnosti staveb (vykonávaných dosud výhradně prostřednictvím státní správy) na odborně vysoce kvalifikované osoby, splňující mimořádné požadavky a podmínky na výkon profese. Tuto činnost mohou vykonávat pouze osoby s příslušným vysokoškolským vzděláním v oboru architektonickém a stavebně inženýrském, s dlouholetou profesní praxí v projektování, bezúhonné, autorizované v oboru jakožto autorizovaný architekt nebo inženýr, které se podrobily rozsáhlému přezkoušení odbornosti a znalostí práva. Po vyjádření mateřské profesní komory (české komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - dále též ČKA a ČKAIT) a po doporučení Koordinační radou ke jmenování autorizovaným inspektorem provádí toto jmenování ministr pro místní rozvoj. Na výkon této činnosti však není právní nárok.

 

Použije-li stavebník na základě uzavřeného smluvního vztahu služeb autorizovaného

Nahrávám...
Nahrávám...