dnes je 5.6.2023

Input:

Druhy žádostí v územním řízení

29.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5
Druhy žádostí v územním řízení

Ing. Bohumír Číhal

Podle zákona č. 183/2006 Sb. ustanovení § 86 odst. 7 stanoví obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, vyhláška č. 503/2006 Sb. (ve znění novely č. 63/2013 Sb.) a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění novely č. 62/2013 Sb.).

Obsah vzorů žádostí

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. (Ve zjednodušeném územním řízení podle ustanovení § 95 odst. 7 SZ).

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. (Ve zjednodušeném územním řízení podle ustanovení § 95 odst. 7 SZ).

Poznámka: Dokumentace změny využití území může být nahrazena dokumentací podle

Nahrávám...
Nahrávám...