dnes je 21.6.2024

Input:

Obsah

24.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1
Obsah

Postup při vypracování záměru

Stanovení investičních a provozních nákladů stavby

Zdroje financování a příjmy projektu

Zhodnocení efektivnosti a životaschopnosti investice

3/6 Dotace na infrastrukturální projekty

3/6.1 Význam a členění dotací

3/6.2 Administrativní procedury

3/6.3 Přehled nejdůležitějších zdrojů dotací na infrastrukturální projekty

3/6.4 Specifikace podporovaných oblastí a aktivit z Regionálních operačních programů na období 2007–2013

3/7 Neobsazeno

3/8 Veřejné investice ve výstavbě

Účely vyvlastnění stanovené stavebním zákonem Problematika výstavby dálnic v ČR – odlišnosti od budování staveb pozemního stavitelství

Investiční výstavba

3/8.2.1 Přípravná fáze stavby

3/8.2.2 Výchozí podklady projektové přípravy

3/8.2.3 Činnosti v přípravné fázi stavby

3/8.2.4 Příklady smluv v přípravné fázi stavby

Investiční výstavba - zadání stavby Investiční výstavba – zadání stavby

3/8.3.1 Zadání stavby

3/8.3.2 Sestavení zadávací dokumentace

3/8.3.3 Vzorové dokumenty

Investiční výstavba - Nabývání a pozbývání majetku státu Investiční výstavba – nabývání a pozbývání majetku státu

3/8.4.1 Vzorové dokumenty

3/8.4.2 Převody nemovitého majetku tvořené stavbami silnic a dálnic

Investiční výstavba - právo k nemovitostem Investiční výstavba – právo k nemovitostem

3/8.5.1 Vzorové dokumenty

Investiční výstavba - územní plánování Investiční výstavba – územní plánování

3/8.6.1 Vzorové dokumenty

Investiční výstavba - územní řízení Investiční výstavba – územní řízení

3/8.7.1 Vzorové dokumenty

3/8.8 Investiční výstavba – katastr nemovitostí na území ČR

Investiční výstavba - pozemkové vlastnictví a státní pozemkové vlastnictví Investiční výstavba – pozemkové vlastnictví a státní pozemkové vlastnictví

3/8.9.1

Nahrávám...
Nahrávám...