dnes je 25.5.2024

Input:

Investiční výstavba - zadání stavby

29.9.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3
Investiční výstavba – zadání stavby

3.8.3.1
Zadání stavby

Právní rámec

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., a zákona č. 124/2008 Sb.

Zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v Eurech na českou měnu

Vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)

Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách

Vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické okony při zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro očely zákona o veřejných zakázkách

Zadání stavby

Zadání stavby

Pro zadávací řízení zakázky na zhotovení dokumentace platí zákon č. 137/2006 Sb. Zadavatel/objednatel v souladu s uvedeným zákonem o veřejných zakázkách zajistí:

  1. určení druhu zadávacího řízení.

  2. vypracování zadávací dokumentace s použitím obchodních podmínek a technických kvalitativních podmínek a předchozího stupně dokumentace.

  3. zajištění zadávacího řízení, včetně posouzení a hodnocení nabídek.

  4. výběr nejvhodnější nabídky, její oznámení a uzavření smlouvy o dílo.

Zadavatel zajistí v zadávací dokumentaci, pokud to shledá za očelné, u všech stupňů dokumentace kontinuitu projektového řešení mezi předcházejícím a následným řešeným stupněm dokumentace. Minimálním požadavkem na zajištění účasti zhotovitele předcházejícího stupně dokumentace na následné dokumentaci má být jeho stanovisko k případným návrhům změn v následné dokumentaci. Také smluvně zajistí, aby zhotovitel následné dokumentace obstaral toto stanovisko, projedná ho ze zadavatelem zakázky a zařadí dokument do dokladové části dokumentace Zadavatel/objednatel stavby také zajistí smluvně, aby se zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby účastnil na kontrole realizační dokumentace stavby ( dále jen RDS), pokud zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby není pověřen zhotovitelem stavby vypracováním RDS.

Podmínky pro externí zpracování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci zakázky zpracuje zadavatel/objednatel dokumentace, popřípadě zajistí její celé nebo částečné zpracování externě.

Za kvalitu zadávací dokumentace ve vztahu k uchazečům ručí zadavatel/objednatel, i když je dokumentace zpracována externím způsobem.

V zadávací dokumentaci musí být jednoznačně obsaženo, jaké požadavky se uplatňují vůči uchazečům a úplný výčet podkladů, které budou poskytnuty zhotoviteli dokumentace. Je nutné, aby zadavatel dokumentace poskytl zhotoviteli dokumentace dostatečnou lhůtu. To proto, aby zhotovitel dokumentace měl čas na kvalitní zpracování dokumentace.

Obchodně-právní podmínky

Obchodně-právní podmínky

Pro výstavbu pozemních komunikací vydalo Ministerstvo dopravy ČR následující obchodní podmínky:

1) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací (Red Book)

Obsah:

Všeobecné obchodní podmínky

Zvláštní obchodní

Nahrávám...
Nahrávám...