dnes je 21.6.2024

Input:

Kdo může být žadatelem o povolení ke kácení dřevin?

23.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatelem o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les může být vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, dále též nájemce nebo jiný uživatel pozemku, pokud předloží souhlas vlastníka pozemku.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví, kdo může podat žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 1 tohoto zákona). Určení možného žadatele je třeba odvodit z náležitostí žádosti o povolení kácení dřevin stanovených v § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

Podle § 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky musí žádost o povolení obsahovat doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku. Oprávněným žadatelem tedy může být - vedle vlastníka pozemku - také nájemce nebo uživatel pozemku. Vyhláška č. 189/2013 Sb. blíže nedefinuje obsah pojmu

Nahrávám...
Nahrávám...