dnes je 20.6.2024

Input:

Komunikace, vzdálenosti

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.2
Komunikace, vzdálenosti

Šířky, průchozí pruhy

Šířky – průchozí pruhy: Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. je nejmenší dovolená průchodná šířka schodišťových ramen dána pro jednotlivé druhy staveb normovými hodnotami ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy Základní ustanovení, uvádí šířku průchozího pruhu 55 cm, zřejmě pro běžnou komunikaci. ČSN 730802 Požární ochrana – Nevýrobní objekty, uvádí šířku únikového pruhu 550 mm, nejmenší šířka komunikace je však 1,5násobek únikového pruhu, tj. 825 mm, to je šířka pro pohyb jedním směrem. Komunikace o jednom pruhu se užívá výjimečně, ve zcela podružných prostorech a při minimální frekvenci.

Minimální míry vyplývají z: antropometricky zjištěné šířky ramen (bideltoid), 95. percentil 530 mm, popřípadě vzdálenosti loktů při volně svěšených pažích, a z šířky v sagitální rovině lidské postavy.

Nejprve je nutno přičíst k šířce postavy oblečení, zejména sako či kabát, pro pohyb pak dále cca 15–20 %, 100 –150 mm. Při míjení a vyhýbání osob sčítáme průchozí šířku při pohybu, při těsném vyhýbání pak lze sečíst pouze čelní a boční šířku.

Šířky komunikací a vzdálenosti mezi osobami jsou závislé ještě na dalších faktorech.

Šířka se přiměřeně zvětšuje, když se předpokládá nesení různých předmětů, např. zavazadel, deštníků apod. Dále budou vyžadovány různé vzdálenosti mezi osobami a z toho vyplývající prostorové nároky při shromáždění lidí při různých příležitostech, buď organizovaných (např. pěvecký sbor), nebo neorganizovaných (např. čekání v čekárně, na zastávce MHD, ve frontě na úřadě apod.).

Zde je kromě již popsaných skutečností ovlivňujících výsledné rozměry nutno respektovat také požadavek na tzv. osobní prostor, který je proměnlivý, a je při různých příležitostech, resp. činnostech, různě veliký. Je to minimální vzdálenost mezi člověkem a další osobou, která je člověku ještě přijatelná; menší vzdálenost již je mu krajně nepříjemná.

Výškový vztah, podchozí výška

Výškový vztah, podchozí výška, tj. svislá vzdálenost mezi spojnicí hran schodišťových stupňů a podhledem, výšku stanoví již zmíněná ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní ustanovení, vztahem:

1500 + 750/cos α,

kde

α je sklon schodišťového ramene. Z toho vyplývá: při větším sklonu je požadována větší podchozí výška. Zajímavá situace vznikne na kosých stupních: pokud navrhneme dle uvedeného vzorce právě dostatečnou podchozí výšku v místě výstupní čáry, směrem k vnitřnímu okraji schodišťového ramene bude výška sice stejná, současně však nedostatečná.

Hygiena

Hygiena

Dimenzování prostorů pro osobní hygienu vyplývá z rozměrů předmětů zde užívaných a jejich rozmístění, dále pak z ergonomických nároků na činností, které se zde odehrávají; jsou to zejména: mytí v umyvadle v různých polohách, mytí ve vaně, sprchování, mytí na bidetu, používání WC, svlékání a oblékání, včetně odkládání šatstva, osušování po mytí a

Nahrávám...
Nahrávám...