dnes je 16.6.2024

Input:

Nakládání s odpady v budovách

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.12
Nakládání s odpady v budovách

Ing. Bohumír Číhal

Systém logistiky odpadového hospodářství v budovách patří k moderním trendům technického zařízení budov a současné architektonicky dokonale zpracované objekty tyto moderní technologie přímo vyžadují.

Efektivní řešení pro budovy

Navrhování projektů staveb vyžaduje soustředit se na odpovědné a současně ekonomické řešení široké řady otázek, které vyvstávají s vazbou na rostoucí populací, její životní styl a z něho vyplývajícími návyky. S rostoucí populací roste i množství výrobků a rozličného "spotřebního" materiálu a je třeba souhlasit s trendy, vedoucími k třídění a následnému recyklování celé řady materiálů, které zůstávají ve formě odpadu. Z komerčních i bytových budov se tak stávají pro celý proces recyklace "primární zdroje" odpadů na cestě vedoucí k odpovědnému nakládání s odpady.

Při řešení problematiky nakládání s domovními odpady je potřebné zabývat se možnostmi třídění složek odpadu. Systémy, používané pro nakládání s odpady, již

Nahrávám...
Nahrávám...