dnes je 19.7.2024

Input:

Novela zákona o ochraně ovzduší

17.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Ta je nyní projednávána v připomínkovém řízení. Jejím primárním cílem je transpozice evropské směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES.

Spolu s poslankyní Evou Fialovou navrhlo ministerstvo některé další dílčí změny, reagující na současnou praxi.

Předmětem samotné transpoziční novely je doplnění některých povinností především v souvislosti s přípravou Národního programu snižování emisí. Důležitým tématem navrhovaných dílčích změn jsou pak revize kotlů. Podle dosavadní právní úpravy měla být do konce roku 2016 provedena revize každého kotle na tuhá paliva. Další plošná revize měla být provedena do dvou let, tj. do konce

Nahrávám...
Nahrávám...