dnes je 31.3.2023

Input:

Nový zákon o katastru nemovitostí

27.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11
Nový zákon o katastru nemovitostí

Ing. Bohumil Kuba

NOVÝ ZÁKON O KATASTRU NEMOVITOSTÍ

S účinností od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zcela nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb.

Existencí dosavadního zákona o katastru nemovitosti č. 344/1992 Sb. a současnou existencí zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem docházelo během let k  roztříštěnosti právní úpravy v evidování nemovitostí a v řešení vlastnických a jiných věcných práv k těmto nemovitostem. Oba tyto zákony měly svůj původ v kompetencích bývalého Federálního shromáždění a České národní rady. Uvedená roztříštěnost přetrvávala až do současné doby.

Proto bylo novým zákonem v České republice o katastru nemovitostí č 256/2013 Sb. (tj. sloučením zákona č.344/1992 Sb. a zákona č. 265/1992 Sb.) upřesněno řešení a evidování právních vztahů k nemovitostem. Bylo současně využito období novelizace nového občanského zákoníku, aby obě tyto zásadní právní normy nabyly účinnosti ke stejnému datu.

Jak potvrdila dlouholetá praxe v evidování nemovitostí na území naší republiky, přijaté principy se v zásadě osvědčily a výrazně k nim přispěla i rozsáhlá automatizace prací. Ukázalo se ale, že se řešení celé problematiky dvěma zákony se v některých částech zbytečně prolínalo, bylo nepřehledné a působilo na polovičaté uplatňování zásad, na kterých má být veřejné evidování nemovitostí založeno - aby se na zápisy v takové evidenci bylo možné spolehnout.

Jedním z nedostatků současné právní úpravy, vedoucí k nižší důvěryhodnosti katastru, bylo nedůsledné uplatnění zásady materiální publicity. Tato zásada má chránit toho, kdo jedná v důvěře v pravdivost a úplnost zápisů v katastru. Z praxe jsou známy případy, kdy podvodníci na základě zfalšovaných dokladů, včetně plné moci o zastupování vlastníka nemovitosti, připraví skutečného majitele o nemovitost tím, že sami podají návrh na vklad do katastru a prodají tak nemovitost nic netušícímu novému zájemci. Majitel nemovitosti se o změně vlastnictví hned nedozví, protože o provedení vkladu je informován podvodník jako jeho fingovaný

Nahrávám...
Nahrávám...