dnes je 23.5.2024

Input:

Ocelové a dřevěné skeletové konstrukce

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.3
Ocelové a dřevěné skeletové konstrukce

OCELOVÉ SKELETOVÉ KONSTRUKCE

Ocelové skelety patří k montovaným technologiím, které charakterizuje relativně nízká hmotnost a snadnost montáže.

Výhody ocelových konstrukcí

Objekty prováděné jako ocelové nosné systémy mají velmi krátké doby realizace. Během přípravy konstrukce v dílnách může být proveden výkop a založení objektu, na které lze v relativně krátkém čase namontovat ocelový nosný systém. Okamžitě po dokončení skeletu, tj. bez technologických přestávek, mohou být položeny stropy, takže veškeré další práce mohou pokračovat na zakrytém půdorysu.

Montáž ocelové konstrukce není závislá na počasí a umožňuje tudíž možnost precizního termínového plánování postupu. Ocelové konstrukce umožňují kdykoliv následné úpravy – přestavby, nástavby, následné zesílení profilu a tedy nosnosti, následné podvěšení lávek pro různá vedení apod.

Při poklesu základů umožňuje ocelová konstrukce v důsledku své značné pružnosti následné korekce (zvednutí apod.), což je výhodou např. v poddolovaném území apod. Velká únosnost ocelových profilů a zejména vysoká hodnota modulu pružnosti umožňuje využití poměrně malých statických průřezů.

Ocelové konstrukce jsou díky své nosnosti využitelné pro velká rozpětí.

Přesné dimenze ocelové konstrukce umožňují bezproblémovou přípravu různých vestaveb. Ocelové nosné konstrukce vykazují menší hmotnost než masivní stavby a mohou vést k úsporám v základových konstrukcích. Ocelová konstrukce umožňuje demontáž a dokonce znovupostavení na jiném místě. Svými štíhlými profily umožňuje ocelová nosná konstrukce velkou volnost pro úpravy interiéru i fasády.

Nevýhodou ocelové konstrukce

Nevýhodou ocelové konstrukce je nebezpečí koroze tohoto materiálu, které je nutno řešit speciálními úpravami. Dalším výrazným negativem je nízká odolnost oceli jako materiálu v případě požáru. Opět je třeba počítat se zvláštními přídavnými úpravami, které snižují výše uvedenou míru předností.

Stavební ocel

Materiálně je stavební ocel užívána ve dvou kvalitách:

Ocel řady 37 – souhrnné označení pro oceli s minimální pevností v tahu 370 N/mm2.

Ocel řady 52 – oceli o minimální pevnosti v tahu 520 N/mm2.

Spojování ocelových částí je možné:

  • nýtováním,

  • šroubováním – normální šrouby; vysokopevnostní šrouby,

  • svařováním,

  • lepením (v omezené míře).

Dřevěné skeletové stavby

Z historického hlediska jsou dřevěné skeletové stavby jednou z nejstarších technologií a jejich

Nahrávám...
Nahrávám...