dnes je 19.7.2024

Input:

Osoba stavebníka z pohledu stávající judikatury Nejvyššího správního soudu

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobu stavebníka pro účely postupů dle stavebního zákona definuje tento předpis v ust. § 2 odst. 1 písm. c). Stavebníkem je podle tohoto ustanovení osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.

Výklad této definice má poměrně zásadní význam pro nejrůznější postupy, kterými je např. jakákoliv právní dispozice se stavebním povolením, ale také kolaudace, resp. užívání dokončené stavby. Dlouhou dobu byla v tomto směru praxe stavebních úřadů taková, že za osobu stavebníka bylo považováno společenství osob, které byly takto označeny ve stavebním povolení. Užívání stavby tedy mohly oznamovat právě tyto osoby. Co se týče případné změny těchto subjektů, připouštěla praxe dle zákonné definice osoby právních

Nahrávám...
Nahrávám...