dnes je 25.4.2024

Input:

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Bezpečnost práce ve stavebnictví

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.4.1
Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Bezpečnost práce ve stavebnictví

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Kontrolovaná oblast: Zda zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu OOPP na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Zjištění z kontrol:

  • lze konstatovat, že základní OOPP (pracovní obuv, pracovní oděv, boty, rukavice) poskytoval každý zaměstnavatel,

  • nicméně, v seznamech OOPP nebyla uváděna přesná specifikace OOPP v návaznosti na identifikovaná rizika (např. rukavice proti proříznutí, pracovní obuv s ochrannou tužinkou),

  • u OOPP proti pádu byl uváděn většinou jen bezpečnostní postroj bez potřebného příslušenství,

  • při kontrolách bylo zjištěno, že přidělené OOPP zaměstnanci nepoužívali (např. ochranu sluchu, očí, někdy i OOPP proti pádu z výšky),

  • chyběla důslednější kontrola jejich používání ze strany zaměstnavatelů!,

  • OSVČ OOPP obecně používaly, ale některé z nich na staveništi pracovaly v nevhodné pracovní obuvi (páskové boty, v letním období i pantofle).

Kontrolovaná oblast: Zda zaměstnavatel chrání zaměstnance proti pádu z výšky kolektivním zajištěním (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě).

Zjištění z kontrol:

  • v této oblasti stále hrála podstatnou roli stránka finanční,

  • pokud to situace dovolila,

Nahrávám...
Nahrávám...