dnes je 13.4.2024

Input:

Oznámení o zahájení řízení o přestupku - VZOR

11.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.15.2.1
Oznámení o zahájení řízení o přestupku - VZOR

Ing. Bohumír Číhal

(Označení správního orgánu)....................................................................................

č.j. ......../ ................ V ....................... dne ..........................

(Podezřelý z přestupku)

.....................................

(jméno, příjmení/název právnické osoby)

.....................................

(funkce)

.....................................

(Adresa pro doručování)

Oznámení o zahájení správního řízení o přestupku

Vážený (-á) pane (paní),

oznamujeme Vám podle ustanovení § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, že ........................................ ...........(název správního orgánu) zahajuje (společné) správní řízení o projednání přestupku, kterého jste se dopustil podle ustanovení § ..., odst. ..., článek ..... zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jehož jste účastníkem.

Nahrávám...
Nahrávám...