dnes je 22.6.2024

Input:

Plynové kotelny

14.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpověď na dotaz našeho zákazníka ohledně plynové kotelny.

Dotaz:

Řešíme dispozice 1.PP v rámci umístění technologie vytápění a chlazení objektu.

Do stávající místnosti kotelny a dalšího zázemí v suterénu by se umisťovali nové kotle a jednotku chlazení. Zvažujeme variantu, kdy bychom nedělali nový suterén pod přístavbou (z tech. zázemím bychom sem mohli vejít do stávajících prostor).

Každopádně máme situaci takovou, že v prostoru stávající kotelny na plyn (kde chceme instalovat nové kotle také na plyn) je vrchol klenby ve výšce 2,15m a vedlejší místnost pro možné umístění VZT jednotky má vrchol klenby ve výšce 2,55m. Horší je to u pat kleneb, které jsou výrazně níže a pak máme průchozí světlosti dveří cca 1,6-1,67m. Stávající objekt nyní takto funguje, ale se starou technologií.

Co si o tom prosím myslíte z hlediska bezpešnosti práce a požární ochrany?

Bude nutné snižovat podlahu (otázka financí), nebo by to takto postačovalo s bezpečnostním označemím podchodných výšek žlutočernými pruhy. Není požadavek na nejmenší možnou výšku technické místnosti pro VZT zařízení / kotlenu?

Odpověď:

Problematika zřizování plynových kotelen je trochu složitější a nelze ji posuzovat jen podle prostoru, kde bude kotelna umístěna, ale je potřeba vzít v úvahu i řadu dalších věcí. Proto na dotaz čtenáře nejprve odpovídám obecně a uvádím všechny potřebné zdroje informací, z kterých je při projektování kotelny nutno čerpat.

V prvé řadě požadavky na plynové kotelny, co se týče projektování, zřizování, umístění a jejich provoz, tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a požární ochrana, se liší podle jmenovitého tepelného výkonu umístěného kotle, případně součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů.  Podle toho se rozlišují kotelny I., II. a III. kategorie, na které se vztahují různě přísné požadavky. Tyto požadavky jsou uvedeny ve vyhlášce ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a podrobněji rozvedeny v technické normě ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na

Nahrávám...
Nahrávám...