dnes je 20.5.2024

Input:

Posouzení existujících ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 a ČSN ISO 13822

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.7
Posouzení existujících ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 a ČSN ISO 13822

Martin Šturma – Igor Lüftner

Posouzení existujících ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Ve zvláštních případech se musí provést posouzení stávajících ocelových konstrukcí, vybudovaných dle zrušených předpisů a norem:

  • při zjištění závažných neshod při kontrole dokumentace (např. chybně stanovené zatížení, vnitřní síly, a další skutečnosti, které by mohly znamenat, že konstrukce nevyhoví některému z kriterií mezních stavů);

  • při zjištění závažných neshod při kontrolách a prohlídkách (poškozené či chybějící prvky, poškozené detaily, dimenze prvků a spojů a rozměry konstrukce, které neodpovídají dokumentaci, nadměrné hodnoty deformací a kmitání, významné korozní úbytky apod.);

  • před provedením jakýchkoliv úprav nosné ocelové konstrukce;

  • před jakýmkoliv stavebním a technologickým zásahem, který by mohl mít nepříznivý vliv na spolehlivost konstrukce: jedná se zejména o přitížení, odlehčení, zateplení, odstranění zateplení, výměnu střešní krytiny nebo obvodového pláště apod. Při kvalitativní výměně střešní krytiny, plášťů či technologického zařízení souvisejících s konstrukcí se musí konstrukce posoudit i v případech, kdy nedochází ke změně stávajících hodnot zatížení konstrukce;

  • při provozním jednorázovém zatížení většího rozsahu (např. přitížení střešní konstrukce při koncertech apod.);

  • při změně účelu užívání konstrukce.

Konstrukce se posuzují podle současně platných norem a předpisů a součástí posouzení je vždy statický posudek nebo přepočet. U konstrukcí třídy následků CC1 a CC2 a stožárů třídy spolehlivosti 1 a 2 navržených a provedených podle dříve platných norem a předpisů lze provést hodnocení konstrukce ve smyslu kapitoly 8 Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti v ČSN ISO 13822:2014 .

Norma ČSN ISO 13822:2014 se používá pro hodnocení (tj. ověření spolehlivosti stávající konstrukce z hlediska jejího budoucího používání) existujících OK, které byly navrženy podle dříve

Nahrávám...
Nahrávám...