dnes je 18.5.2024

Input:

Postup při převzetí domu do správy

7.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přejímání nemovitostí je třeba mít především na zřeteli skutečnost, že každý vlastník se s převodem vlastnictví bytového fondu ujímá také výkonu veškerých vlastnických práv a povinností.

Co souvisí s převodem vlastnictví nemovitosti

Při přejímání nemovitostí je třeba mít především na zřeteli skutečnost, že každý vlastník se s převodem vlastnictví bytového fondu ujímá také výkonu veškerých vlastnických práv a povinností. Při přejímání každého obytného domu ať už do vlastnictví nebo do správy je nezbytné zejména

  • zjistit úplnost a skutečnou platnost dokladů o vlastnictví obytného domu a jeho příslušenství;
  • zjistit zda je nemovitost pojištěna a v jakém rozsahu.

Fyzická prohlídka při převzetí

Fyzickou prohlídku každého domu při převzetí do vlastnictví či správy je nutné provést s cílem odpovědně zjistit skutečný stavebně technický stav, protože podle něho se následně stanoví nejen potřeba finančních prostředků pro zajištění oprav v domě či pro provedení výměn předmětů vybavení jednotlivých bytů, které je povinen hradit vlastník domu, ale i pro rekonstrukci některých konstrukčních prvků či jejich výměnu. Zjištění všech těchto podstatných skutečností a předání potřebné dokumentace může totiž ovlivnit kvalitu výkonu správy každého obytného domu, která závisí mimo jiné i na péči, kterou věnujeme fyzickému převzetí domu. 

Význam převzetí domu

Způsob převzetí každé nemovitosti, zejména však bytového fondu, do správy předznamenává do budoucna kvalitu výkonu správy a zabezpečování jeho bezporuchového provozu. Proto je třeba převzetí každého domu věnovat patřičnou pozornost a zaměřit se na zjištění všech skutečností, které mohou výkon správy a provozu domu ovlivnit.

Důležité je při převzetí domu do správy především velice pečlivě zpracovat zejména

  • protokol o předání a převzetí domu do správy,
  • přehled o předaných písemnostem kdomu a
  • přehled o stavu domovních měřidel.

Protokol o předání a převzetí domu do správy je zařazen jako Vzor A. Vzor  Záznamu o provedení prohlídky domu a jejích výsledcích může mít např. formu, kterou jsme zařadili jako Vzor A v části 4, díl 7, kapitola 3.

Plnění vlastnických funkcí

Od okamžiku převzetí každého domu vlastník,

Nahrávám...
Nahrávám...