dnes je 24.2.2024

Input:

Požadavky na požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

2.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Technické požadavky na výstavbu (www.dashofer.cz/bbs2)

Co zahrnuje kontrola komínů, jejich revize a posouzení kouřovodu? Jaké jsou podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů? 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o čištění komínů. Seznamte se s novým nařízením v Tématu týdne.

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv upravuje prováděcí předpis k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a to nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které nahradilo vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, a nabylo účinnosti od 1. 1. 2011. Toto nařízení vlády se vztahuje na dodržení zásad požární ochrany při provozu všech komínů, kouřovodu a spotřebičů paliv, vyjma volně stojících komínů o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a více nebo o výšce 60 m a více a spotřebičů paliv o jmenovitém výkonu větším než 1 MW.

Obdobně jako zákon o požární ochraně zdůrazňuje nařízení vlády povinnost pro každého počínat si při provozu komína, kouřovodu (spalinová cesta) a spotřebiče paliv tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Z hlediska požární bezpečnosti je provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv vyhovující v případě, že kontrola, čištění a revize spalinových cest a čištění spotřebiče paliv je prováděno způsobem a v intervalech v souladu s výše uvedeným nařízením vlády.

Kontrola a čištění komínu a kouřovodu

Kontrola a čištění spalinové cesty může být prováděno pouze odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Pouze v případě spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW, může být provedeno čištění komínu a kouřovodu svépomoci.

Kontrola komínu a kouřovodu zahrnuje posouzení, zda:

  • hořlavé stavební konstrukce, materiál či předměty jsou v návaznosti na konstrukční řešení komínu, kouřovodu a připojeného spotřebiče paliv umístěny bezpečně;
  • komín je provozuschopný a bezpečný z požárního hlediska, a zda je k němu a k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům zajištěn volný a bezpečný přístup;
  • je zajištěna požární bezpečnost stavby, především při prostupu spalinových cest stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a při vývodu spalin obvodovou
Nahrávám...
Nahrávám...