dnes je 25.6.2024

Input:

Stanovení investičních a provozních nákladů stavby

2.2.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3 Stanovení investičních a provozních nákladů stavby

Ing. Jiří Herman

Investiční a provozní náklady

Aby investor (či kdokoliv jiný, finančně zainteresovaný na daném investičním záměru) mohl získat informace potřebné pro svoje rozhodování, je třeba nejdříve získat pokud možno věrohodnou představu nejen o samotných investičních nákladech, ale i o finančním chování uvažovaného projektu v jeho fázi provozní (tedy o předpokládaných provozních nákladech, tržbách či jiných příjmech, dluhové službě, daních apod.).

Protože peněžní toky vznikající jak ve fázi investiční, tak ve fázi provozní sledovaného projektu spolu silně navzájem souvisejí a ovlivňují se, nelze prakticky dospět k hodnověrným podkladovým informacím pouhými velmi zjednodušenými statickými výpočty. Příkladem může být standardní, jednoduchý (a zdánlivě logický) výpočet doby návratnosti investice jako podíl (investiční náklady/roční výnos). Tento vztah je správný, ovšem za předpokladu, že investiční náklady jsou koncentrovány do jediné časové jednotky (roku) a roční čisté výnosy z provozu jsou stále stejné. Otázku, jak často se takový případ vyskytuje v praxi, snad ani není třeba klást.

Fixní investiční náklady

Fixní investiční náklady lze rozčlenit do dvou základních kategorií s následujícími typickými, i když ne v každém projektu vystupujícími položkami, které však dávají dobrou představu o jejich charakteru.

Investiční náklady:

  • koupě pozemku,

  • příprava staveniště, infrastruktura,

  • stavební práce, budovy,

Nahrávám...
Nahrávám...