dnes je 4.10.2022

Input:

Předcházení vzniku rizika komínového požáru

11.6.2013, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína, kouřovodu a spotřebiče paliv nedošlo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty (komín a kouřovod), čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

Nejčastější příčinou vzniku požáru spalinové cesty, zejména u spotřebičů na pevné palivo, je jeho nevyhovující technický stav. Technický stav je proto hlavním předmětem kontroly požadované výše zmíněným nařízením vlády č. 93/2010 Sb. Kontoly se provádějí jednou ročně a jejich náležitosti se zaměřením na požární bezpečnost staveb jsou podrobně vyspecifikovány v § 2 nařízení:

a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,

b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,

c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,

d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

Komínový požár

Koncem ledna 2013 jsem byl jako vyučený kominík a vlastník inspekční kamery WÖHLER VIS 340 osloven majitelem rodinného domku, kde dva dny před tím došlo ke komínovému požáru. Požár majitel nahlásil HZS na linku 150, odkud obratem poslali znalou a vybavenou jednotku, která požár rychle a profesionálně uhasila. Ke komínovému požáru došlo po 14denním intenzivním topení mokrým dřevem. Toho si byl majitel, který je povoláním stavař, byl vědom, když se mi „přiznal″, jak před požárem komínového průduchu, který je zhotoven z italských keramických tvárnic, topil. Z fotodokumentace, kterou jsem pořídil při svojí návštěvě bylo viditelné, že komínové keramické tvárnice jsou v nadstřešní části popraskané. Ve dvou místnostech - v koupelně a pokoji byla zjištěna popraskaná i zeď, což svědčilo o tom, že prasklá musela být i vnější část komínové keramické tvárnice, která tvořila součást zdi rodinného domku.

Prvotní prohlídka kamerou ani snímky po vyčištění komínu ručním navijákem a nerezovým sluníčkem ale neznačily, že by vnitřní část komínové keramické tvárnice byla naprasklá. K prohlídce byla použita inspekční kamera WÖHLER VIS 340 s vysokým rozlišením a LED zdrojem. Ani s kvalitní inspekční kamerou však

Nahrávám...
Nahrávám...