dnes je 27.3.2023

Input:

Pronajatá a pronajímaná elektrická zařízení

8.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.8
Pronajatá a pronajímaná elektrická zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Kontroly a údržba EZ u pronajatých objektů je řešena v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou. V této smlouvě nebo v její nedílné příloze musí být detailně stanoveno, za co a v jakém rozsahu odpovídá nájemce a pronajímatel. S tímto obsahem musí být prokazatelně seznámeny příslušné pověřené osoby a osoba odpovědná.

Zpravidla pronajímatel zajišťuje revize, plánované opravy, havárie a je povinný předat revizní zprávy a záznamy o opravách minimálně v kopii nájemci. Ten je povinen předložit tyto doklady při vyžádání orgánům státního odborného dozoru.

Nájemce zpravidla zajišťuje prohlídky, kontroly, preventivní údržbu, drobné opravy a to ve lhůtách a se záznamy stejně, jako u zařízení ve vlastnictví společnosti.

Pronajatá zařízení z pohledu revizí

Každé vyhrazené EZ musí být revidováno a tedy i to, které vám někdo pronajímá. Obvykle jde o kopírovací stroje, automaty na nápoje, výčepní zařízení apod.

  • - povinností pronajímatele je nechat zařízení pravidelně revidovat,
  • - odpovědnost za provádění revizí NEMŮŽE pronajímatel přenést na nájemce tím, že uzavře smlouvu o nájmu,
  • -
Nahrávám...
Nahrávám...