dnes je 24.2.2024

Input:

Protipožární nátěry a nástřiky kabelů

28.2.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Doba požární odolnosti závisí především na vlastnostech a tloušťce ochranné vrstvy.

Protipožární nátěry a nástřiky slouží obecně k zajištění základní požární odolnosti stavebních konstrukcí, případně k jejímu dalšímu zvyšování. Jejich funkce za požáru spočívá ve vytvoření tepelně izolační vrstvy mezi vnějším prostředím s možností výskytu požáru a chráněnou konstrukcí. Doba požární odolnosti proto závisí především na vlastnostech a tloušťce ochranné vrstvy. Podstatný vliv na její délku má však i tepelná kapacita chráněné konstrukce.

Masivní ocelové konstrukce potřebují absorbovat pro jednotkový nárůst své teploty poměrně značné množství tepelné energie, takže u nich lze pomocí protipožárních nátěrů a nástřiků dosáhnout požární odolnosti 30 až 60 minut a někdy i více. Podstatně subtilnějším elektrickým kabelům s velkým podílem málo tepelně vodivých plastů však postačuje k jednotkovému zvýšení teploty na jejich povrchu absorbování podstatně menšího množství tepla. Možnost zajištění jejich funkční schopnosti při požáru pomocí tohoto druhu protipožární ochrany se tedy značně redukuje a pohybuje se obvykle jen mezi 8 až 20 minutami.

Proto se protipožární nátěry a nástřiky využívají zpravidla jen u starších kabelových rozvodů jako doplňková metoda, umožňující uvedení již existujících, nevyhovujících rozvodů do souladu se současnými předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb. Představují alternativní řešení v případech, kdy by bylo provozně, montážně a nebo finančně neúnosné řešit tuto problematiku výměnou celé stávající kabeláže. Při pokládání nových nebo rozsáhlejších rekonstrukcích stávajících rozvodů je však třeba vždy použít pro splnění požadavků platných norem z oblasti požární bezpečnosti staveb (požární kodex) kabely a vedení s konstrukcí odpovídající všem platným požadavkům, takže již není třeba provádět žádné dodatečné ošetření pomocí protipožárních nátěrů nebo nástřiků. Proto lze také  předpokládat, že počet aplikací protipožárních nátěrů a nástřiků kabelů bude postupně slábnout.

Mimo požadavků požárních předpisů lze za hlavní příčiny tohoto klesajícího využití protipožárních nátěrů a nástřiků kabelů označit:

  • časově omezenou životnost, díky níž je třeba provádět jejich periodické obnovování po jednom až dvou letech,
  • většinou omezený počet obnovení nátěru bez předchozího odstranění stávající ochranné vrstvy, což bývá u kabelů na kabelových nosných konstrukcích značně problematické,
  • skutečnost, že ochrannou vrstvu nelze vystavit přímému působení atmosférických podmínek bez předchozí
Nahrávám...
Nahrávám...