dnes je 18.5.2024

Input:

Trhliny ve štítové zdi od poškozeného krovu

7.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad z praxe soudního znalce.

Ve štítu zděného cihelného domu, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím sedlové střechy, začaly po šedesáti letech bezproblémového provozu najednou vznikat trhliny, které se každým rokem rozšiřovaly. Trhliny směřovaly (při pohledu na štítovou zeď) od horního středu štítové zdi pod sklonem cca 45 stupňu dolů k okrajům štítové zdi. Trhliny neprobíhaly až k úrovni terénu a nejširší byly nahoře, z čehož bylo zřejmé, že nejde o poruchu v základové konstrukci, ale o poruchu způsobenou horizontálními sílami působícími na obvodové nosné zdivo v úrovni střešního okapu. Takové síly může způsobit buď klenbový strop nebo krov. Po vstupu do objektu jsem zjistil, že první nadzemní podlaží je sice zastropeno klenbovým stropem, avšak ten je jednak v nižší výškové úrovni, ale především jsou klenbové oblouky provedeny v opačném směru tedy nemohou do obvodových zdí vnášet horizontální síly. Byly zde cihelné klenby do ocelových válcovaných nosníků uložených na obvodových zdech (tedy se zatížením obvodových zdí svislými silami) a krajní pole přiléhající ke zkoumané štítové zdi bylo stabilní a neporušené. Proto jsem další zkoumání soustředil na krov, a to především na plnou vazbu přiléhající k předmětné štítové zdi. Zjistil jsem, že sedlový krov je proveden hambalkovou soustavou. Ve zkoumané plné vazbě bylo zjištěno, že vlivem zatékání poškozenou střešní krytinou uhnilo uložení střední vaznice na sloupku a na štítové zdi. Vaznice nesoucí hambalek byla klasicky načepována na sloupek. Hambalek tak přestal být podporován střední vaznicí a poklesl pod tíhou krokve. Krokev se potom se vším zatížením, které nesla, opřela o pozednici a vazný trám, kterým je krokev podepřena krátkým sloupkem v místě půdní nadezdívky. Vazný trám, který byl také mezi sloupkem a obvodovou zdí nahnilý, toto zatížení neunesl a ohnul se. Vlivem nadměrného zatížení obvodových zdí, a to nejenom svislého, ale i vodorovného, od rozevírajících se krokví, došlo k porušení štítové zdi trhlinami.

Detail

Nahrávám...
Nahrávám...