dnes je 18.5.2024

Input:

Výbor pro životní prostředí schválil pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně ovzduší

26.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Výbor pro životní prostředí schválil 28. dubna 2016 pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. O těchto návrzích bude následně hlasovat Poslanecká sněmovna v rámci druhého čtení k novele zákona o ochraně ovzduší.

Výbor pro životní prostředí schválil 28. dubna 2016 pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 678). O těchto pozměňovacích návrzích bude následně hlasovat Poslanecká sněmovna v rámci druhého čtení k novele zákona o ochraně ovzduší.

Mediálně nejdiskutovanější částí projednávané novely zákona o ochraně ovzduší je návrh na zavedení možnosti přímé kontroly spalovacích stacionárních zdrojů provozovaných v domácnostech. Proč se kontroly kotlů navrhují? Jak by měla kontrola probíhat? Na tyto otázky odpoví a některé nepřesnosti, které se v souvislosti s návrhem objevují, vyvrátí tento článek: Zákon o ochraně ovzduší - kontroly domácích topenišť (mýty a fakta).

Vybrané výborem schválené pozměňovací návrhy:

-          Částečné provedení transpozice směrnice o středních spalovacích zdrojích (směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení). V § 6 odst. 8 zákona se navrhuje stanovit výjimku pro měření emisí u záložních zdrojů do 50 MW. Ostatní části

Nahrávám...
Nahrávám...