dnes je 28.5.2024

Input:

Vzor č. 6 Kopie katastrální mapy grafické (analogové)

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.6
Vzor č. 6 Kopie katastrální mapy grafické (analogové)

Ing. Bohumil Kuba

KOMENTÁŘ:

Katastrální úřad vyhotoví kopii katastrální mapy na objednávku. Správní poplatek za každý (i započatý) formát A4 kopie je 50 Kč. Poplatek je stanoven v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , v jeho sazebníku v položce č. 119. Kopie katastrální mapy je veřejnou listinou, pokud je označena předepsanými náležitostmi: datem, otiskem kulatého služebního razítka se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště), který listinu vyhotovil, a jeho podpisem a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.

Veřejná listina osvědčuje skutečnosti, které jsou rozhodné pro jednání před státními orgány. Je podkladem pro vyhotovení listin o změnách právních vztahů

Nahrávám...
Nahrávám...