dnes je 13.4.2024

Input:

Vzor č. 1 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku

17.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.2.1.1
Vzor č. 1 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku

Upozornění:
Pro žádost není stanoven povinný formulář a může být sepsána volně. Variantně je v následujícím vzoru zpracován vzor na "formuláři“, který je sestaven s ohledem na formu vyhláškou stanovených formulářů a přizpůsoben dané věci.

Stáhnout vzor

Obecní úřad Blatná

odbor stavební úřad

Komenského 2

252 00 Blatná

V Blatné dne 16. 7. 2007

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ NA SOUSEDNÍM POZEMKU PRO PROVEDENÍ STAVBY

V zastoupení stavebníka, kterým je Jan Horák – elektro AZ, Lípová 21, 252 00 Blatná, IČ 111122233, žádáme o vydání rozhodnutí, kterým bude vlastníku pozemku č. parc. 131 k. ú. Boršov nařízeno umožnit provádění některých stavebních prací povolené stavby skladu elektropřístrojů na pozemku č. parc. 132 a 133/1 k. ú. Boršov z jeho pozemku.

Vlastníkem sousedního pozemku a staveb na něm je pan Jan Horálek, Korunní 2, 252 00 Blatná.

Údaje o povolené stavbě:

Stavba skladu elektropřístrojů byla umístěna a povolena na pozemcích č. parc. 132, 133/1 k. ú. Boršov a je povolena na společné hranici pozemku stavba a sousedního pozemku č. parc. 131 k. ú. Boršov.

Stavba byla povolena stavebním povolením, které vydal Váš úřad pod zn. OV 258/07/Bl dne 24. 4. 2007. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou

Nahrávám...
Nahrávám...