dnes je 24.4.2024

Input:

Ztužení konstrukcí kotvami

6.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.2
Ztužení konstrukcí kotvami

U zděných konstrukcích se často vyskytuje požadavek stabilizovat smykové trhliny, způsobené nerovnoměrným sedáním, dodatečnými stavebními úpravami nebo jinými vlivy. Podobně je tomu při sanaci časem a povětrnostními vlivy narušené zděné konstrukce či při potřebě zvýšit únosnost některé její konstrukční části. Při řešení poruch a ztužování konstrukcí lze s výhodou využít ocelových prutů ve funkci kotev.

Zesílení konstrukce

Zesílení zděné konstrukce s využitím výztužných kotevních prutů a injektáže je velmi efektivní a staticky účinné. Drážky pro uložení kotevních prutů, rozměrů umožňujících spolehlivé zainjektování vložených prutů, se obvykle vyřežou pod úhlem cca 45 °, podle okolností je možné užít i jiné sklony. Přitom je třeba respektovat řešení konstrukce (skladbu stěny, otvory). Do drážek se vloží výztužné prvky a drážky se vyplní injektážní maltou.

Obr. č. 1: Příklad zvýšení pevnosti zdiva v tahu a ve smyku

Z výztužné sítě, která přenese část tahových a smykových napětí, lze vytvořit i náhradu ohýbaného stěnového nosníku. V případě potřeby lze z výztužných prvků umístěných v rozmezí určité výšky zdi okolo stropu vytvořit obvodový ztužující prvek jako náhradu věnce.

Stabilizování trhliny

Projevem statické poruchy stavební konstrukce je trhlina nepravidelného tvaru a směru. Pro ztužování konstrukce přes vzniklou trhlinu jsou vhodné kotvy z výztužných prvků upravených do tvaru U. Takto vytvořené spony se situují kolmo na trhlinu, konce spon se osadí do vyvrtaných otvorů nebo do spár na kvalitní cementovou nebo chemickou injektážní maltu. Vzdálenosti přesahů prutů přes trhlinu, hloubka otvorů a četnost kotev se řídí vlastnostmi kotvené konstrukce (druh, tloušťka) a statickými požadavky. V běžných případech se osvědčily pruty ř 6 až 16 z betonářské hřebínkové oceli, přesah 300 mm a hloubka zapuštění 150 mm. Pro náročnější aplikace byly vyvinuty a uplatňují se speciální výztužné pruty např. výrobky systému Brutt (viz dále).

Injektáž trhliny

Jedním z vodítek při navrhování statického zajištění trhliny je vzhled, stáří, chování a šíře trhliny. V mnoha případech má trhlina tendenci "pulzovat“. Pro dokonalou funkci statického zajištění je nutno zamezit tomuto zpětnému pohybu konstrukce injektáží trhliny. Tím se také trhlina ve zdivu stabilizuje natolik, že nevykazuje následné optické závady fasády.

Trhlinu ve staticky zajištěné konstrukci můžeme injektovat pomocí vysokotlaké injektáže nebo můžeme zvolit způsob zaplnění trhliny expanzní maltovinou. V tomto případě zvětšíme trhlinu proškrábnutím natolik, aby bylo možno vsunout do spáry co nejhlouběji aplikační nástavec. Doporučená hloubka zasunutí je v případě nosné zdi min. 150 mm.

Vyčištěnou a navlhčenou trhlinu zaplníme injektážní expanzní maltou. Při aplikaci dbáme, aby byla trhlina vyplněna po celé délce v maximálně možné hloubce.

Kotevní systém Brutt Saver

Jádrem kotevního systému BRUTT je nerezová vysokopevnostní šroubovice průměru 6, 8 a 10 mm. Vyrábí se ze speciální ocele, odpovídající ČSN EN 10088-3, válcováním a stáčením za studena do tvaru šroubovice. Materiál dosahuje dvojnásobně vyšší pevnosti než běžně srovnatelné materiály používané pro statické zajišťování stavebních konstrukcí. Kotvení do konstrukce se může provádět "nasucho“ do předem předvrtaných otvorů nebo vlepením do drážky či vývrtu pomocí dodávané speciální malty, vyráběné v několika třídách pevnosti podle druhu stavební konstrukce a způsobu aplikace. Při aplikacích ve dřevěných konstrukcích nebo všude tam, kde požadujeme od pojiva specifické vlastnosti, je možno s výhodou použít řady speciálních pryskyřic. Šroubovice se dodává v několika modifikacích:

  • Šroubovice Brutt Saver Profil se vyrábí v přesných (požadovaných) délkách od 220 do 10 000 mm. Materiál je austenitická nerezová ocel dle ČSN EN 10088-3, X5CrNi 18-10 X5CrNiMo 17-12-2. Standardní dodávané průměry jsou 6, 8 a 10 mm. Na objednávku možno dodat průměry od 3 do 12 mm.

 
Brutt Saver
Profil 6 Profil 8 Profil 10
Pevnost v tahu výpočtová kN 7,2 8,8 10,7
Mez kluzu MPa 745 745 640
Stoupání závitu mm 25 (±1) 35 (±1) 50 (±1)
Tažnost % 5,1 4,7 4,2
Hmotnost 1 bm g/bm 67 79 111

Tab. č. 2: Technické parametry

  • Brutt Saver Extra se dodává též v přesných délkách od 220 mm a je opatřen hroty na obou koncích profilu. Používá se pro suché kotvení do předem předvrtaných otvorů. Upevňuje se zatloukáním pomoci aplikačního nástavce. Výhodné je použití pro kotvení cihel nebo betonu a v kombinaci s dodávanou maltou (Brutt Saver Powded) i pro kotvení a spojování sendvičového zdiva, panelů a podobných konstrukcí.

  • Brutt Saver Plus se používá obdobně jako Brutt Saver Extra. Dodává se v přesných délkách od 50 mm. Na jednom konci je opatřen hrotem. Používá se pro suché spoje materiálů, jako je například dřevo a cihla, dřevo a dřevo, dřevo a plynosilikát atd. Do měkkých materiálů se může aplikovat bez předvrtání.

Obr. č. 2: Šroubovice Brutt Saver

Kotvící malty BRUTT

Součástí kotvícího systému je dvousložková tixotropní malta s dobrou čerpatelností a vysokou přilnavostí Brutt Saver Powder. Je balena v plastových kbelících o obsahu 2 x 3 litry hotové směsi. Malta se dodává ve třech druzích provedení a pevnosti, podle typu konstrukce a použití:

  • Brutt Saver Powder 27 se používá pro statické zajišťování všech druhů stavebních konstrukcí. Doporučuje se zejména pro cihlové a kamenné zdivo.

  • Brutt Saver Powder 38 je určena zvláště pro statické zajišťování a kotvení v betonových konstrukcích. Doporučuje se pro sanace panelových domů.

  • Brutt Saver Sulfarezistant je určena pro použití při sanacích pohledového zdiva a všude tam, kde je (zvláště u památkově chráněných objektů) požadavek na maltu bez výkvětů solí.

Deklarované technické parametry:

                 
zpracovatelnost malty 40 minut
přilnavost k podkladu:
beton min. 0,8 MPa
cihla min. 0,5 MPa
nasákavost vodymax. 5%
mrazuvzdornostmin. 25 cyklů
pevnost v tlaku po 28 dnech:
Brutt Saver Powder 27 27 MPa
Brutt Saver Powder 38 38 MPa
Brutt Saver Sulfarezistant 30 MPa

Způsob provádění statického zajištění
Klimatické podmínky

Teplota stavební konstrukce a aplikovaných materiálů musí být nejméně +5 °C, doporučuje se provádět práce při teplotách do +30 °C. Při vyšších teplotách je nutno zamezit nadměrnému vysychání malty. Do malty Brutt Saver Powder je zakázáno přidávat jakékoliv další přísady, včetně těch, které jsou doporučovány pro práce s betony a maltami za mrazu. Nezatuhlou maltu je třeba chránit před deštěm a výrazným slunečním zářením.

Skladování materiálů

Komponenty malty Brut Saver Powder lze skladovat 12 měsíců od data

Nahrávám...
Nahrávám...