dnes je 28.5.2024

Input:

2/1969 Sb., Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 2/1969 Sb., Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. ledna 1969
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
34/1970 Sb.
(k 21.4.1970)
ruší § 1 bod 7 a § 9
147/1970 Sb.
(k 1.1.1971)
mění, doplňuje
125/1973 Sb.
(k 30.10.1973)
mění
25/1976 Sb.
(k 29.3.1976)
mění
118/1983 Sb.
(k 1.11.1983)
mění, doplňuje
60/1988 Sb.
(k 21.4.1988)
mění, doplňuje
37/1989 Sb.
(k 1.7.1989)
ruší § 10 odst. 4
173/1989 Sb.
(k 1.1.1990)
mění, doplňuje
9/1990 Sb.
(k 12.1.1990)
mění
93/1990 Sb.
(k 30.3.1990)
doplňuje
126/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
doplňuje
203/1990 Sb.
(k 1.7.1990)
mění, doplňuje
ÚZ 228/1990 Sb.
 
 
288/1990 Sb.
(k 1.8.1990)
mění, doplňuje
305/1990 Sb.
(k 20.7.1990)
mění, doplňuje
575/1990 Sb.
(k 1.1.1991)
mění, doplňuje
ÚZ 105/1991 Sb.
 
 
173/1991 Sb.
(k 24.5.1991)
doplňuje
283/1991 Sb.
(k 15.7.1991)
v § 12 ruší odst. 4
19/1992 Sb.
(k 16.1.1992)
doplňuje
23/1992 Sb.
(k 20.1.1992)
mění, doplňuje
103/1992 Sb.
(k 5.3.1992)
mění
167/1992 Sb.
(k 1.6.1992)
mění, doplňuje
239/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
mění, doplňuje
350/1992 Sb.
(k 30.6.1992)
mění, doplňuje
358/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
359/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
474/1992 Sb.
(k 31.10.1992)
mění, doplňuje
548/1992 Sb.
(k 8.12.1992)
mění, doplňuje
21/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 69/1993 Sb.
 
 
166/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
ruší § 1 bod 15 a § 18
285/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
47/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
mění, doplňuje
89/1995 Sb.
(k 15.6.1995)
mění
289/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění
135/1996 Sb.
(k 24.5.1996)
mění, doplňuje
135/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
135/1996 Sb.
(k 24.5.1996)
mění, doplňuje
272/1996 Sb.
(k 1.11.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 122/1997 Sb.
 
 
152/1997 Sb.
(k 10.7.1997)
v § 13 odst. 3 doplňuje písm. e)
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
v § 2 odst. 1 doplňuje bod 9, mění odst. 3
15/1998 Sb.
(k 6.2.1998)
mění, doplňuje (v § 4 odst. 1)
148/1998 Sb.
(k 1.11.1998)
v § 2 odst. 1 doplňuje bod 10, v § 12 odst. 1 se písm. l) vypouští
63/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
v § 4 doplňuje odst. 1
130/2000 Sb.
(k 1.6.2000)
v § 12 odst. 1 doplňuje písm. l)
154/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
§ 15 odst. 3
204/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
v § 6 odst. 3 doplňuje písmeno k)
239/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 12 odst. 1 doplňuje písm. m, mění odst. 2, v § 16 odst. 1 mění písm. c, ruší písm. e) a doplňuje nový odst. 4
257/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 11
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 10 ruší odst. 2
365/2000 Sb.
(k 23.10.2000)
mění § 2 odst. 1 bod 6
458/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 2 odst. 1 vkládá bod 11
256/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 14 odst. 1
13/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
v § 16 vkládá nový odst. 4
47/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 13 odst. 1 písm. d) a v § 14 odst. 1 ruší slova
219/2002 Sb.
(k 28.5.2002)
v § 2 odst. 1 doplňuje bod 12, mění § 28 odst. 2 a 3
517/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 1 mění bod 13, doplňuje bod 15, v § 2 odst. 1 ruší bod 6, v § 11 mění odst. 5, mění § 17 a § 18
62/2003 Sb.
(k 4.3.2003)
doplňuje slova v § 6 odst. 3 písm. k), mění § 12 odst. 1 písm. l)
162/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
vkládá slova do § 19 odst. 2
18/2004 Sb.
(k 23.1.2004)
v § 7 vkládá nový odst. 2
362/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
v § 10 mění odst. 1 a doplňuje odst. 3
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
v § 4 odst. 1 vkládá slova
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 12 odst. 1 písm. e) vkládá slova „a spisovou službu”
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 12 vkládá nový odst. 2
587/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 9 ruší slova „civilní službu”
95/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
v § 2 odst. 1 doplňuje bod 12, v § 18 doplňuje slova
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 18 nahrazuje slovo „telekomunikace”
290/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
v § 16 mění písm. e)
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 2 odst. 1 ruší bod 8, v § 2 odst. 3 ruší větu druhou, v § 4 odst. 1 nahrazuje slova
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
doplňuje slova v § 4 odst. 1 a v § 20, mění § 6 odst. 1 a § 15 odst. 3
71/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění § 12 odst.1, v § 12 vkládá nové odst. 3 a 4, v § 19 odst. 2 doplňuje slova
179/2006 Sb.
(k 5.5.2006)
v § 7 odst. 2 vkládá slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 14 odst. 1 vkládá slovo
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 9 ruší slova
225/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 16 odst. 2 písm. f) ruší slova
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 1 ruší bod 15, ruší § 18; v § 12 mění odst. 1 a vkládá odst. 7, v § 13 odst. 1 vkládá písm. g)
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 12 ruší odst. 6
297/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 10 odst. 1 vkládá slova
304/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 4
295/2009 Sb.
(k 19.9.2009)
mění § 4 a § 12 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 10 odst. 1
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 6 odst. 3 písm. k) a § 12 odst. 1 písm. l)
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4 odst. 1
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 12 odst. 2
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2, § 9, § 12 a § 28
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 28a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 4 odst. 1
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 4 odst. 1
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 12 odst. 1 písm. n)
302/2016 Sb.
(k 21.9.2016)
vkládá v § 2 nový bod 14
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 2
14/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 11
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 4 odst. 1
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
59/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
vkládá v § 11 odst. 7
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
vkládá v § 2 nový bod 16
246/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
mění § 12
178/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 2 a § 7 odst. 1
34/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 13 odst. 1
88/2021 Sb.
(k 16.3.2021)
mění § 13 odst. 1 písm. a)
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena, viz zák. 152/2023 Sb.
326/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 10 odst. 1
362/2022 Sb.
(k 15.12.2022)
mění § 8
471/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2 a § 12
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 2 a § 14
172/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 11
178/2023 Sb.
(k 23.7.2023)
vkládá v § 28 odst. 4
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 4 odst. 1
464/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZŘÍZENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
§ 1
V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády:
1.  Ministerstvo financí,
2.  Ministerstvo zahraničních věcí,
3.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
4.  Ministerstvo kultury,
5.  Ministerstvo práce a sociálních věcí,
6.  Ministerstvo zdravotnictví,
7.  Ministerstvo spravedlnosti,
8.  Ministerstvo vnitra,
9.  Ministerstvo průmyslu a obchodu,
10.  Ministerstvo pro místní rozvoj,
11.  Ministerstvo zemědělství,
12.  Ministerstvo obrany,
13.  Ministerstvo dopravy,
14.  Ministerstvo životního prostředí.
§ 2
V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:
1.  Český statistický úřad,
2.  Český úřad zeměměřický a katastrální,
3.  Český báňský úřad,
4.  Úřad průmyslového vlastnictví,
5.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
6.  Správa státních hmotných rezerv,
7.  Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
8.  Národní bezpečnostní úřad.
9.  Energetický regulační úřad,
10.  Úřad vlády České republiky,
11.  Český telekomunikační úřad,
12.  Úřad pro ochranu osobních údajů,
13.  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
14.  Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
15.  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
 
16.  Národní sportovní agentura,
17.  Digitální a informační agentura.
ČÁST DRUHÁ
OKRUH PŮSOBNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, V JEJICHŽ ČELE JE ČLEN VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
§ 3
zrušen
§ 4
(1)  Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku, makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, finanční trh, regulaci vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny euro na území České republiky, pro platební styk, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, hazardní hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, státní podporu stavebního spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.
(2)  Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou připravuje a předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost České národní banky, s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz.
(3)  Ministerstvo financí zajišťuje členství v
Nahrávám...
Nahrávám...