dnes je 24.4.2024

Input:

571/2020 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

č. 571/2020 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2020,
kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 6a odst. 4, § 6b odst. 4 a § 6d odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 526/2020 Sb.:
§ 1
(1)  Výše poplatku za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů je stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Výše poplatku za přístup do databáze na 6 a 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Výše poplatku za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
 
Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 571/2020 Sb.
Výše poplatku za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů
 
Cenová skupina
Poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, cena podle počtu stran každého dokumentu
Výše poplatku
401
1 strana
18 Kč
403
2 strany
36 Kč
404
3 strany
54 Kč
405
4 strany
72 Kč
406
5 stran
90 Kč
407
6 stran
108 Kč
408
7-8 stran
126 Kč
409
9-10 stran
162 Kč
410
11-12 stran
198 Kč
411
13-20 stran
211 Kč
412
21-28 stran
315 Kč
413
29-36 stran
325 Kč
414
37-48 stran
405 Kč
415
49-60 stran
525 Kč
416
61-68 stran
532 Kč
417
69-88 stran
588 Kč
418
89-112 stran
728 Kč
419
113-148 stran
896 Kč
420
149-188 stran
899 Kč
421
189-228 stran
1 019 Kč
422
229-272 stran
1 139 Kč
423
273-328 stran
1 271 Kč
424
329-388 stran
1 439 Kč
425
389-452 stran
1 619 Kč
426
453-528 stran
1 811 Kč
427
529-620 stran
2 039 Kč
428
621-748 stran
2 315 Kč
429
749 a více stran
2 699 Kč
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 571/2020 Sb.
Výše poplatku za přístup do databáze
 
Poskytnutí přístupových práv do databáze českých technických norem a jiných technických dokumentů
Výše poplatku
a. přístup pro 1 uživatele platný v délce 6 měsíců bez možnosti tisku
1 000 Kč
b. přístup pro 1 uživatele platný v délce 6 měsíců s možností tisku
 
   b.1 do 50 stran
1 500 Kč
   b.2 do 200 stran
2 500 Kč
   b.3 do 1000 stran
3 500 Kč
doplňková možnost tisku dalších stran:
 
   b.4 50 stran
500 Kč
   b.5 200 stran
1 500 Kč
   b.6 1000 stran
2 500 Kč
c. přístup pro 1 uživatele platný v délce 12 měsíců bez možnosti tisku
2 000 Kč
d. přístup pro 1 uživatele platný v délce 12 měsíců s možností tisku
3 000 Kč
   d.1 do 150 stran
5 000 Kč
   d.2 do 600 stran
7 000 Kč
   d.3 do 3000 stran
 
doplňková možnost tisku dalších stran:
 
   d.4 50 stran
500 Kč
   d.5 200 stran
1 500 Kč
   d.6 1000 stran
2 500 Kč
e. přístup pro 1 uživatele, který je knihovnou podle knihovního zákona, platný v délce 12 měsíců bez možnosti tisku
10 000 Kč
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 571/2020 Sb.
Výše poplatku za sponzorovaný přístup k českým
Nahrávám...
Nahrávám...