dnes je 28.5.2024

Input:

Nejvyšší správní soud opět k veřejně přístupným účelovým komunikacím

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
Nejvyšší správní soud opět k veřejně přístupným účelovým komunikacím

Mgr. Martina Pavelková

Dne 15. 1. 2021 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek sp. zn. 5 As 57/2019, ve kterém se vyjadřuje k otázce veřejnosti účelových komunikací, a to v kontextu povinného napojení stavby na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, které je vyžadováno v rámci ust. § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Nevyšší správní soud konstatoval, že v řízení byla skutečnost, že se jedná o veřejně přístupnou komunikaci a nikoliv pouze soukromou cestu, dostatečně prokázána. Konkrétně byla prokázána dlouhodobá historie užívání i nutná komunikační potřeba. Nad rámec uvedeného Nejvyšší správní soud shrnul poznatky dosavadní judikatury na téma veřejně přístupných účelových komunikací, a sice že pro účely vymezení účelové komunikace z hlediska zákonných znaků je stěžejní § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., z něhož vyplývá, že účelová komunikace musí nejprve naplňovat povahu pozemní komunikace jako dopravní cesty určené k užití vozidly nebo chodci. Dále musí předmětná komunikace naplňovat požadavek ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, v němž je

Nahrávám...
Nahrávám...